Ferme - , Montijo, à vendre

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/a7b88800-a9b4-492d-9937-4f56a69335c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7a2c8055-f4a1-4c1d-8e15-044a17e48cfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/4bf17677-065c-4a1d-8f33-ff1455d7982f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ea6fcc89-2775-4123-b501-0170602ffe04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/1912cec5-2010-4d5b-b905-6b8ac962a220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d36b1632-b310-4de6-8cd6-e2e777839da9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ccfb7f39-8550-4221-b01f-1b5f189ecaee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/cefbfec4-3939-46eb-b7dc-c4d43f90f908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/82845697-55bb-4127-98e2-9abab12632f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7ae0c7e8-1899-47ed-b6f0-9cb825be00a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/75917dd0-f743-4c98-bed2-104f6c10d7e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/c3bccd99-3fd4-499c-bce5-0fa7cd0df75f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/3fcb6afd-6933-4b98-84dc-ca5f16c883c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/3bd6959a-e209-4e7c-a68b-94251b7ddebd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7b496042-cd86-4976-a42e-85c19c4bd252.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/89c444a0-7652-49a3-b146-34a8fa1ea384.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/93f4f103-b80e-4386-9e7d-478566a04ca7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/06aa411b-d16f-4a1f-8262-194cd8ec8651.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/2c8648a0-9ad1-458f-9426-005ca24122c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/bf7bb84d-81e2-444e-a378-11bcedf24941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7adfeb62-5206-4ec5-aef6-f1942904cfc9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/febc3c36-e61d-48fc-9476-b846a11b4b88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d011089e-88d9-4b19-b674-5e74559ff10b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/89587161-1099-4d0d-b6a9-97eb4d83e52f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/bccb9415-5a6a-49cf-b75b-b81c18084fa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/49116c5e-4d02-42c2-9a17-1592ec2871ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/6f62bdf1-fdeb-4f7b-9e19-39725d926756.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/8cc3d2fe-fa8e-464f-abb7-240794388b2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/59f480a3-d7a7-46e0-9616-5edd1f342ad5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/72d41809-528f-4326-8ca5-01a5a3eb2491.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ff98517b-dac7-47f7-adeb-b317dad92e9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/60dc6c38-4d54-4d44-bbcc-8e035b6437aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/f31a1661-9841-43eb-a0c5-5d19700af8ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/711a6c5f-dc3a-4a60-b7ed-411fda6aca1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/25e59b52-7e87-414a-a0ad-1f2a87219848.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d7ecf53a-07b5-4a4d-be4f-5df82b8feb43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/6ea15789-288a-4912-883d-06a075d5223d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/3e670608-5921-490e-9490-e6e8e6f1131c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/59d90fd9-c00c-4679-8969-f7ca6734246b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ed9561e0-dbf2-433d-b407-4e564ffae1ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/690fc2eb-7522-432f-b3d8-3ce0d251a661.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/f840a2b6-f56d-41f2-a51b-b77fb39f21a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/0e62a21e-4253-4623-acfe-9450727872e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d971b46d-2df4-463d-bad3-3cb0a807fdbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/44de8a3f-9d62-473d-9326-ec93e4468eaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/af1e0fa2-0094-4560-a5b5-cf457123c87a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/5311f903-7aec-4e14-af90-28836e85b069.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7f3c4ddf-e9e4-464c-946f-7f64791277b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7af2f1f7-5276-4a84-b6f1-1aac3d294aea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/b10878e5-b39c-437c-94bb-b5ab3087916a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/591f68a2-c6de-4570-8a06-edf46a0a8aa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/a7b88800-a9b4-492d-9937-4f56a69335c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7a2c8055-f4a1-4c1d-8e15-044a17e48cfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/4bf17677-065c-4a1d-8f33-ff1455d7982f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ea6fcc89-2775-4123-b501-0170602ffe04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/1912cec5-2010-4d5b-b905-6b8ac962a220.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d36b1632-b310-4de6-8cd6-e2e777839da9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ccfb7f39-8550-4221-b01f-1b5f189ecaee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/cefbfec4-3939-46eb-b7dc-c4d43f90f908.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/82845697-55bb-4127-98e2-9abab12632f1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7ae0c7e8-1899-47ed-b6f0-9cb825be00a8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/75917dd0-f743-4c98-bed2-104f6c10d7e7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/c3bccd99-3fd4-499c-bce5-0fa7cd0df75f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/3fcb6afd-6933-4b98-84dc-ca5f16c883c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/3bd6959a-e209-4e7c-a68b-94251b7ddebd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7b496042-cd86-4976-a42e-85c19c4bd252.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/89c444a0-7652-49a3-b146-34a8fa1ea384.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/93f4f103-b80e-4386-9e7d-478566a04ca7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/06aa411b-d16f-4a1f-8262-194cd8ec8651.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/2c8648a0-9ad1-458f-9426-005ca24122c8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/bf7bb84d-81e2-444e-a378-11bcedf24941.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7adfeb62-5206-4ec5-aef6-f1942904cfc9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/febc3c36-e61d-48fc-9476-b846a11b4b88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d011089e-88d9-4b19-b674-5e74559ff10b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/89587161-1099-4d0d-b6a9-97eb4d83e52f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/bccb9415-5a6a-49cf-b75b-b81c18084fa5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/49116c5e-4d02-42c2-9a17-1592ec2871ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/6f62bdf1-fdeb-4f7b-9e19-39725d926756.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/8cc3d2fe-fa8e-464f-abb7-240794388b2f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/59f480a3-d7a7-46e0-9616-5edd1f342ad5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/72d41809-528f-4326-8ca5-01a5a3eb2491.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ff98517b-dac7-47f7-adeb-b317dad92e9b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/60dc6c38-4d54-4d44-bbcc-8e035b6437aa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/f31a1661-9841-43eb-a0c5-5d19700af8ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/711a6c5f-dc3a-4a60-b7ed-411fda6aca1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/25e59b52-7e87-414a-a0ad-1f2a87219848.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d7ecf53a-07b5-4a4d-be4f-5df82b8feb43.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/6ea15789-288a-4912-883d-06a075d5223d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/3e670608-5921-490e-9490-e6e8e6f1131c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/59d90fd9-c00c-4679-8969-f7ca6734246b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/ed9561e0-dbf2-433d-b407-4e564ffae1ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/690fc2eb-7522-432f-b3d8-3ce0d251a661.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/f840a2b6-f56d-41f2-a51b-b77fb39f21a2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/0e62a21e-4253-4623-acfe-9450727872e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/d971b46d-2df4-463d-bad3-3cb0a807fdbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/44de8a3f-9d62-473d-9326-ec93e4468eaa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/af1e0fa2-0094-4560-a5b5-cf457123c87a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/5311f903-7aec-4e14-af90-28836e85b069.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7f3c4ddf-e9e4-464c-946f-7f64791277b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/7af2f1f7-5276-4a84-b6f1-1aac3d294aea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/b10878e5-b39c-437c-94bb-b5ab3087916a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2079/883ee0d9-977e-4a15-8819-9896b61e11f2/4970/591f68a2-c6de-4570-8a06-edf46a0a8aa5.jpg
 • 2
 • 200m2
 • 185m2
 • 5000m2
Réf.: IMO162
Valeur de vente 299 000 €
 • 2
 • 200m2
 • 185m2
 • 5000m2
Réf.: IMO162

Maison en phase d´achèvement, avec des traces typiques de l´Alentejo, située dans la région viticole de Pegões, construite dans une ferme de 5 000 m2. Toute sa construction a été élaborée selon de nombreux critères définis, comme par exemple les carreaux ont été élaborés par la maison https://espacofortuna.com/, conformément aux normes établies à la main, le lave-vaisselle a été fabriqué dans une seule pierre de la Zone de Vila Viçosa et taillé Pendant votre temps libre, tout le matériel a été fabriqué à la main par un artisan possédant plusieurs générations de travail du fer. Nous avons tous une architecture et un carrelage très personnalisés qui confèrent à cette propriété un caractère unique et dont le but est de leurs futurs propriétaires.

Caractéristiques de l'établissement

 • Certification énergétique: Pas applicable
 • Orientation solaire: Est, Ouest
 • Certification énergétique

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus